Vanuit hun eigen ontwerpvraag leren studenten binnen de Master Design ontwerpend en verdiepend design research te doen. Ze reflecteren voortdurend op wat ze ontdekken, en dragen hun werk en expertise uit via storytelling. Zij combineren en integreren deze deeltijdmaster met hun ontwerppraktijk, vernieuwen hun eigen rol en daarmee die van creatieve professionals in maatschappij en organisaties. Ze dragen bij aan sociale, ecologische en technologische veranderingen. De combinatie van participatief werken en auteurschap is daarbij uitgangspunt.

In deze website delen we waar we als Master Design voor staan, wat onze studenten en alumni doen en nieuws over dingen die op stapel staan. Sommige teksten zijn in het Nederlands, sommige in het Engels – precies zoals dat binnen onze studie ook gebruikelijk is. Van onze studenten en alumni vind je de eigen stem terug in hun artikelen en/of profielen.

Based upon their own design question, students of the master design programme learn to apply a designerly and in-depth approach to design research. They constantly reflect on what they discover and convey their work and expertise through storytelling. They combine and integrate this part-time master with their design practice, renew their own role and thus that of creative professionals in society and organizations. They contribute to social, environmental and technological change. The combination of participatory work and authorship is central.

In this website we share what we stand for as a Master Design, what our students and alumni are doing and news about things to come. Some texts are in Dutch, some in English – just as is customary in our course. You find the voice of our students and alumni in their articles and / or profiles.