Master Design Grad Show | HNI THURSDAY NIGHT LIVE!
16 september 17.00 – 21.15 hrs

Alumni presenteren hun design research

De lezingen zijn in het Nederlands

Binnen de Master Design doen ontwerpers design research naar actuele en relevante kwesties. Auteurschap en participatie gaan daarbij hand in hand, om tot ontworpen oplossingen te komen.
Ontdek hoe alumni van de afgelopen anderhalf jaar dat deden en welke follow-up ze aan hun afstuderen gaven tijdens een Thursday Night Live mini-conferentie met:

Joost van Wijmen die encounters rondom het lichaam ontwierp
Britt Hoogenboom die verbindende gesprekken over nieuwsbeelden initieerde
Maike Klip die ambtenaren een weg terug naar empathisch werken bood
Isabel Quiroga die onze relatie met objecten herstelt en
Nanna van Heest die een wonderkamer voor subjectieve kleurverhalen deelt.

Karlijn Souren neemt de moderatie voor haar rekening.

Meer informatie over de alumni vind je bij WIE | WHO
Locatie: Auditorium Het Nieuwe Instituut – Thursday Night Live
Aanmelden via https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/ooit-eens-daarna
Opnames komen later beschikbaar via Het Nieuwe Instituut – Thursday Night Live!

Alumni present their design research

The lectures will be in Dutch.

// Within the Master Design, designers conduct design research into current and relevant issues. Authorship and participation go hand in hand, in order to arrive at designed solutions. Find out how alumni of the past year and a half did that and what follow-up they gave to their graduation during a Thursday Night Live mini-conference with:
Joost van Wijmen who designed encounters around the body
Britt Hoogenboom who initiated connecting conversations about news images
Maike Klip who offered civil servants a way back to empathetic work
Isabel Quiroga who restores our relationship with objects and
Nanna van Heest who shares a wonderful chamber for subjective color stories.

Karlijn Souren will moderate the sessions.

More information on the alumni can be found in WHO | WIE
Location: Auditorium Het Nieuwe Instituut
Sign up through https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/activiteiten/ooit-eens-daarna
Recording will later be available via Het Nieuwe Instituut – Thursday Night Live!