Het design research

The bigger picture betrof een ontwerpend en verdiepend onderzoek naar verbindende rol van het nieuwsbeeld binnen de samenleving. 

Nieuwsbeelden zijn toegankelijk voor een groot publiek. Ze bieden mensen de mogelijkheid om te zien en te praten over wat er in de wereld gebeurt. Tegelijkertijd is een nieuwsbeeld maar een klein venster van de wereld en wordt een groot deel niet gezien. Controversiële onderwerpen die nieuwsbeelden omvatten zijn niet altijd even makkelijk met elkaar te bespreken binnen een samenleving waarin tegenstellingen worden uitvergroot door media en politiek. Die aspecten maakte het voor Britt interessant om nieuwsbeelden te bestuderen.

Aantallen en soorten klimaatbeelden uit verschillende kranten geïnventariseerd

Middels verdiepend en methodisch onderzoek toont Britt de potentie van het nieuwsbeeld aan om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar beter te laten begrijpen. Ze gaat daarbij uit van het stilstaande nieuwsbeeld, zowel alleenstaand als in een serie. Foto’s leggen één moment vast en de wereld wordt even stilgezet. Hierdoor is er tijd om die wereld te analyseren en te bespreken.

Participanten

Enerzijds wil de journalistiek inspelen op het debat dat wordt gevoerd over beeldvorming. Voor beeldmakers en -zenders is het van belang dat hun berichtgeving betrouwbaar en gepast overkomt. Anderzijds kwam Britt er tijdens haar onderzoek al snel achter dat beeldconsumenten vaak niet de tijd nemen om beelden te observeren en te analyseren. De platformen waarin nieuwsbeelden worden gepresenteerd, de snelheid en mogelijkheden van stippen en doorklikken, nodigen daar ook niet altijd toe uit. In haar onderzoek betrok ze zowel nieuwsproducenten als nieuwsconsumenten om haar ontwerpvraag te onderzoeken.

Een tijdlijn met beelden van belangrijke gebeurtenissen wordt door de gesprekspartners samengesteld. Wie legt wat in? Wie herinnert zich wat?

Methoden

De grafische tools die Britt maakt zijn ontworpen om participanten uit te nodigen om deel te nemen aan iteraties, te reflecteren op hun eigen kijkproces en om alle interpretaties te verzamelen en vervolgens in kaart te brengen. De elementen anders kijken, dialoog, samenwerken en bewustwording zijn onderdeel van haar methoden om de participanten bewust stil te laten staan bij nieuwsbeelden.

De onderdelen van de methode

De nieuwe praktijken

Een beeldgesprek met studenten Media en Communicatie

Beeldgesprekken in het onderwijs

Tijdens de Master deed Britt middels Beeldgesprekken methodisch onderzoek naar het kijkproces en verkende ze wat er gebeurt wanneer we anders kijken naar nieuwsbeelden. Dit deed ze onder andere met toekomstige beeldmakers en –zenders: studenten van de opleiding Media & Communicatie aan het Nimeto in Utrecht. Middels de beeldgesprekken ging ze met de studenten in gesprek over de relatie tussen beeldkeuzes, context, interpretatie en beeldvorming.

Omdat de studenten in hun toekomstige beroep invloed hebben op beelden die worden gemaakt, gekozen of de wereld in worden gebracht, vind Britt het van groot belang dat zij begrijpen wat beelden teweeg brengen en bewust een vorm kiezen waarin ze worden getoond. Samen met Nimeto en VTS Nederland diende ze een voorstel in bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), om het keuzeonderdeel ‘onderzoekend kijken’ te realiseren binnen de opleiding. In het programma leren studenten hoe zij anderen kunnen helpen meer te zien en beter te kijken bij observaties door zelf beeldgesprekken te faciliteren.

Beeldgesprekken met beeldredacties

In haar werk als grafisch ontwerper zet Britt de beeldgesprekken in om beeldredacties bewust te maken van de communicatieve functies van beeld en de verantwoordelijkheid die je hebt als beeldmaker en –zender.

De ontwerper

Grafisch ontwerper Britt Hoogenboom is geïnteresseerd in de verschillende rollen die beelden kunnen vervullen.

Beeld als universele taal

Zo deed ze eerder onderzoek naar hoe de Gemeente Rotterdam beelden kan inzetten om te communiceren met de bewoners. Er lagen namelijk stapels ongeopende gemeentelijke brieven bij het oud-papier in Rotterdam-Zuid, mede omdat veel van de bewoners de Nederlandse taal niet goed beheersen. Samen met de bewoners ging ze op zoek naar de beelden waarmee effectief gecommuniceerd kan worden met een zo’n breed mogelijke doelgroep, wat resulteerde in een visueel onderzoeksdocument voor de Gemeente Rotterdam.

Beyond the news image

Het samenbrengen van mensen en verhalen is een belangrijk onderdeel van Britt haar onderzoeksprojecten. Het nieuwsbeeld is een middel om die verhalen te verzamelen. Door de verhalen samen te brengen wil ze vervolgens een nieuw beeld creëren van wie we als mens zijn en hoe we met elkaar omgaan. Het project beyond the news image laat de verschillende verhalen zien die beeldkijkers lezen in één nieuwsfoto, waarbij journalisten via Britt haar methode de verhalen verzamelen en redigeren. Alle verhalen zijn samengebracht en te lezen op thebiggerpictureproject. 

Artikel In dialoog door anders kijken

Een deel van de MD eindpublicatie The Bigger Picture. Neem contact op voor meer.

Research blog tijdens de master: www.britthoogenboom.nl

Contact