BOUND BY DESIGN 

Design researchers van WdKA/PZI Master Design ontmoeten hun experts & publiek 

Eerstejaarsstudenten van de WdKA/PZI Master Design nemen het publiek mee in hun design research. Aan de hand van een voor hen belangrijke vraag gaan ze in gesprek met experts die daar antwoord op kunnen geven. Het publiek wordt uitgenodigd mee te denken. Vijf lezingen zijn in het Nederlands, drie in het Engels. 

Wanneer : Woensdag 8 juni 2022
Waar: Wijnhaven 61 – Rotterdam | vierde etage

De lectures worden om educatieve redenen gefilmd.


10.30 uur / am

Studeren is topsport?! 

Je ziet om je heen hoe goed iedereen is en zo goed wil ik ook zijn. Als ik dan niet eens mijn studie in vier jaar zou halen vind ik mijzelf echt een mislukking.  Falk, student HBO CMD 

Ramon Menting is ontwerper en docent CMD aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Hij doet design research naar de stressbeleving van studenten. De quote hierboven is tekenend voor de druk die studenten ervaren rondom het volbrengen van onder andere hun studie. Door samen met studenten te onderzoeken welke (ontwerp)interventies ervoor zorgen dat hun stress(beleving) verlaagd, hoopt hij een impactvolle oplossing te ontwerpen die studenten kan helpen deze stress onder controle te krijgen.  

Jessica Nooij is psycholoog, onderzoeker en data scientist bij Avans Hogeschool. Zij doet onderzoek naar de mogelijkheid studenten te begeleiden op het gebied van hun algehele gezondheid. Hiervoor ontwikkelde ze een app die studentenwelzijn registreert en monitort, om als onderwijsinstelling met trainingen en begeleiding in te kunnen spelen op behoeften van studenten binnen deze gezondheidsthema’s. 

Yannick Balk is sportpsycholoog, Head of Mindset bij wielerploeg Team DSM en onderzoeker aan de UvA. Hij deed onderzoek naar de omgang met stress bij het leveren van een prestatie onder druk bij topsporters. Hij ontwikkelt een chatbot die sporters helpt hun stress te kanaliseren en ze zo te begeleiden bij het leveren van topsportprestaties.   

In deze interactieve sessie gaat Menting met deze beide experts in gesprek, en maken ze graag samen met het publiek een volgende stap in de richting van een mentaal gezonde toekomst. 

https://www.bijavans.nl/nieuws/welzijnsmonitor-app

https://www.thementalside.com/


11.45 uur / am 

Zo kan het ook!
Op zoek naar de experimenterende overheid 

Van klimaatverandering tot toeslagenaffaire: de overheid staat voor enorme uitdagingen. Met de traditionele manier van werken – top-down en planmatig – redden ze het niet meer. Wat nu? 

Maaike de Laat is ontwerper bij de digitale overheid. In haar werk merkt ze hoe lastig het is voor ambtenaren om de burger centraal te stellen – ondanks alle goede bedoelingen. In haar design research onderzoekt ze hoe burgers en ambtenaren beter kunnen samenwerken bij het ontwerpen van dienstverlening.  

Suzanne Potjer is bestuurskundige en overheidsvernieuwer. Het is haar missie om overheden, initiatieven en organisaties te helpen om op meer experimentele manieren te werken. In mei is ze begonnen als Chief Exploration Officer (CXO) bij het Ministerie van BZK. Ze gaat door heel Nederland op zoek naar kiemen van verandering: nieuwe samenwerkingen tussen overheden en burgers. 

Met elkaar en met het publiek gaan ze in gesprek over de vraag: hoe moet de overheid veranderen en wat betekent dat voor jou? 

https://maaikedelaat.nl/

https://www.potjer.co/


13.30 uur / pm 

Weaving Futures 

The history of textile crafts is rich and multilayered. Combining old crafts techniques with cutting-edge new technologies opens up new opportunities for the preservation and restoration of cultural goods, as well as a transition of the textile industry to a low-waste and innovative space. 

Milou Voorwinden is a textile designer specialised in woven textiles. She is design researching innovative ways of using traditional methods of weaving and brings in contemporary tools and materials to give a fresh look at the technique. Ultimately, it is her goal to rediscover, renew, and re-apply the age-old weaving methods. 

Holly McQuillan is researching textile-form design methods and sustainable textile practices as an Assistant Professor at Industrial Design Engineering at TU Delft. Her research is in the field of multimorphic textile systems and encompasses the design and fabrication of animated textiles, 2D to 3D woven structures, design for circular systems and design methods.  

In this lecture, Voorwinden and McQuillan will discuss the future of weaving by unravelling the components of woven textiles thread by thread. 

https://www.instagram.com/milouvoorwinden/


14.30 uur / pm 

We moeten praten… toch?  

Het leven is mooi, maar komt met ups en downs. In de ups hebben we een doel en voelen we ons verbonden en veilig, maar als het mis gaat, voelen we een heel ander spectrum aan emoties, verloren, doelloos, onzeker en eenzaam. Het is dan een uitdaging om je te verbinden met anderen. 

Berber Galema en Lyzanne Jonker, beiden ontwerper, vonden in de onderwerpen van hun design research een goede link. Galema onderzoekt de rituelen rondom de dood en specifiek die rondom asverstrooiing, Jonker zet tools en visualisaties in om stress beter te begrijpen, en daarmee burn-outs te voorkomen. Beiden vinden het een uitdaging om mensen te verbinden met hun eigen emoties en dat te laten delen met anderen.  

Willemijn is filosoof (kunst en psychoanalyse) en docent vaktherapie. Ze is geïntrigeerd door de manier waarop we ons via kunst verbinden met onszelf en de wereld. Ook doet ze onderzoek naar de filosofische correlatie van objecten van expressie (red. ART) met de maker (expresser, de kunstenaar) en andere objecten (de omringende wereld). Aline Gerards is product- en conceptontwerper rondom emotionele onderwerpen, zoals de zichtbaarheid van rouw, het visualiseren (en daarmee begrijpelijk maken) van depressie en het inrichten van een rouwruimte in een zorginstelling.  

In een workshop verkennen Galema, Jonker en hun experts samen met het publiek de mogelijkheden van niet-verbale manieren uitingsvormen in moeilijke gesprekken. 

EXPERT LECTURES

Design researchers from WdKA/PZI Master Design meeting their experts & public 

First-year students of the WdKA/PZI Master Design take the public along in their design research. Based on a question important to them, they start a dialogue with experts who can answer it. The public is invited to contribute. Three lectures are in English, five in Dutch.

When: Wednesday 8 June 2022
Where: Wijnhaven 61 – Rotterdam | fourth floor

The lectures will be filmed for educational reason. 


10.30 uur / am

Performative mapping in de stad 

Je zult wel denken, wat doet ze daar, zegt ze en loopt langzaam rondjes. Ik doe een performance en denk na over de betekenis van het begrip ‘performatief’. Ze blijft in beweging. Performatief is een ingewikkeld begrip omdat het zo op performance lijkt, maar het betekent iets anders. 

Baukje Rienks is docent en c/ARTograaf. Door middel van wandelen en mapping methodes doet zij met een feministische lens participatief onderzoek naar de (on)gelijkheid in de publieke ruimte .  

PolakvanBekkum is een kunstenaarsduo met focus op landschap en mobiliteit. Ze maken gebruik van zowel GPS, data en digitale media als ook tastbare dingen als tekeningen, zand en licht.  

Tijdens deze expert lecture gaan Rienks en Esther Polak samen met het publiek dieper in op de stad als performatief object en wandelen als methode. 

www.polakvanbekkum.com


11.45 uur / am 

Van wie is het park? 

Hoe kunnen verschillende groepean samenwerken aan biodiversiteit en leefbaarheid in Rotterdam? Dat vraagt scenografe en visueel dramaturg Anne Karin ten Bosch zich af. Haar Kaart van Stadspark West is een middel om de gemeente, ‘stakeholders’ en wijkbewoners uit te nodigen om samen te werken. Door ieders ideeën te verzamelen, kan ze laten zien wat de ecologische en culturele waarde, kwaliteiten en mogelijkheden zijn voor leefbaarheid in de versteende Westelijke stadsdelen. De kaart wordt een conversation piece om samen na te denken over de manier waarop het gebied kan bijdragen aan de biodiversiteit in heel Rotterdam.   

Nienke Bouwhuis van Krachtgroen ontwikkelt een strategie waarin gebruikers, ontwerpers, beheerders en overheid elkaar kunnen ontmoeten om samen groene ruimte te creëren en te beheren.

Samen met deze co-creating expert reflecteert Ten Bosch op het project Stadspark West. Ze ‘kleuren’ de kaart met het publiek in: welke rol speelt het groen in jouw leefomgeving en welke invloed heeft de pandemie gehad op jouw gebruik van groen in je buurt? 

www.platform-scenography.nl

www.degroeneconnectie.nl


13.30 uur / pm 

Digging the story 

You don’t get much out of an object alone, and archaeology is only really special if we can tell the story with it.  

Jie Chen is a ceramic nerd and everyday life enthusiast, who pursue product design with ethnographical awareness. Her design research focuses on revealing the connections between humans and soil through historical ceramic utensils.  

Theo de Jong is the archaeologist based in Erfgoedhuis Eindhoven/Helmond. In the summer of 2016, a historical dumpsite was excavated in the Mierlo-hout area, having been used for 20 years – from 1930 to 1957. With thousands of artefacts excavated, Theo and his colleagues initiated the research to visit and interview the seniors from the retirement home to rediscover the story of the objects. Those stories are a great contribution to the ethnographic information of the region.  

During a conversation with De Jong, Chen will discuss how to discover the story of an object through interview questions, and the relationship between fact and fiction, from an archaeological perspective. They will invite the public to embody the different roles around the story of the object, both as story catcher and story contributor. 

https://www.instagram.com/studio.jie.chen/

https://independent.academia.edu/TheodeJong


14.30 uur / pm 

Curating Inclusion  

Katherina Slee is a visual communicator and storyteller with a focus on social and cultural sustainability and the power of representation. As a critical thinker, she believes that as a global society we cannot shy away from the past to solve for socially sustainable futures, no matter how painful that history might be. In her design research she explores self-awareness and cultural inclusion through sharing stories and identifying factors that unify us in our diversity and encouraging ways in which we can use that to create and curate more culturally inclusive practices.   

Image: Serana Angelista

Alfie Martis & Ali Şahin are the project leaders for the newly established Office for Inclusivity at the Willem De Kooning Academie (WDKA). Their expertise lies in community work and is fundamentally built on anti-capitalistic, anti-racist, decolonial, and intersectional practices.  As a team they do not shy away from looking at the historical constructs that have dictated the social norms we find ourselves in today, but they also look at it with a critical eye and offer ways for us to actively unlearn and re-imagine our ideas around community and inclusivity.  They aim to provide a safe space for dialogue and discussion where topics such as these can be explored. 

Together with the public, Slee and her experts will look at what it really means to be inclusive and why it is important to feel and be represented and have a seat at the table. 

https://www.behance.net/KatrienSlee