the design research

Hoe een geborduurd tafelkleed als conversation piece zorgt voor verbinding in de wijk. Voor haar master Design ontwikkelde Baukje Rienks de methode ‘slow datavisualisatie’ om de beleving en betekenis van een wijk zichtbaar te maken.

Schema slow datavisualisatie

In haar werk met datavisualisaties miste ze vaak de relatie van de mens met zijn context. Ze vroeg zich af of het verbeelden van subjectieve data, verkregen via zintuigen en vertragen, nieuwe inzichten over een wijk zou opleveren. Ze deed participatief wijkonderzoek en in haar iteraties zette ze wandelen en borduren als analoge werkvormen in.

Een centraal onderdeel van de ontwikkelde slow datavisualisatie methode is een conversation piece die dient als een multilayered storytelling tool. Tijdens haar onderzoek was dit een tafelkleed, waarop Baukje Rienks samen met wijkmakers de subjectieve data borduurde die ze tijdens de fases verkennen, verbeelden en verdiepen in de wijk hadden opgehaald. Zij zet de conversation piece in om deze eerder opgehaalde kennis te verrijken met de meerstemmigheid van wijkmakers, om zo ook de complexiteit van de onderwerpen in hun context een diepere betekenis te geven en zo ook weer nieuwe informatie kan opleveren.

the new practice

Baukje Rienks is oprichter van slow urban design studio: Sabeare. Ze noemt het zelf ‘een creatieve werkplaats voor gelijkwaardigheid’. Het gaat haar om bij te dragen aan een leefomgeving met gelijke kansen voor de bewoners op een creatieve, verbindende en tastbare manier. Haar manier van werken bevat elementen uit slow research, datafeminisme en creative placemaking. Daarnaast is ze dankzij de door haar ontwikkelde slow datavisualisatie methode, meer gericht op participatief samenwerken met wijkmakers.

Borduren heeft een drievoudige rol in haar methode. De langzame werkvorm zorgt ervoor om beter te kunnen reflecteren op de opgehaalde informatie. Het zorgt voor verbinding in de wijk door een community project. Als laatste is de geborduurde conversation piece tastbaar en een tool om in meerstemmigheid te verdiepen.

vertragen is vermenigvuldigen

Vanuit Sabeare wil Baukje Rienks verdere samenwerkingen op basis van haar ontwikkelde methode aangaan met wijkorganisaties en (semi)overheid. Daarnaast gaat ze na het verkrijgen van een subsidie van de gemeente Amersfoort door met het door haar reeds gestarte community borduurproject Sterke Vrouwen in de Amersfoortse wijk het Soesterkwartier. Via dit project verbindt zij verschillende mensen in een meerstemmige gemeenschap. Samen borduren aan een archief met sterke vrouwen en ondertussen streven naar een gendergelijkwaardiger straatnamenbeleid in Amersfoort.

geborduurde conversation piece met enkele van de geborduurde ‘sterke vrouwen’ portretten.

the designer

Portret Baukje Rienks @ Hedy Vermeer

Baukje Rienks is designer en creatief geograaf. Ze werkt op het snijvlak van geografie, datavisualisatie en slow design research. Ze werkte lange tijd als hbo-docent bij de opleiding Geo media & design. Door de master Design vond ze haar positie als slow design researcher. Ze richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving voor de mens. Haar expertise ligt in het verbinden van mensen aan de publieke ruimte via borduren.

Vanuit deze positie gaat ze door met het ontwikkelen van community borduurprojecten in wijken. Daarnaast gaat ze samenwerken met organisaties en semi overheid om een meer gelijkwaardige leefomgeving te creëren voor mensen op basis van de door haar ontwikkelde methode.

publication

instagram  

website