Het design research

Een dialoog door te tekenen, te delen en op te reflecteren stond centraal tijdens de Master Design. Zij onderzocht hoe zij verbinding tussen mensen kon laten ontstaan door tekenen en spel te combineren. Uit dit onderzoek kwam een eerste versie van de methode Tekenen, spelen, delen voort. De methode bestaat uit een kaartenset en tekenvellen die voor elke situatie en in elk domein op maat worden gemaakt en helpt mensen om samen tot nieuwe inzichten te komen waardoor een waardevolle uitwisseling kan ontstaan. De methode kan bijvoorbeeld dienen als ijsbreker aan het begin van een nieuwe samenwerking of om ideeën te verduidelijken en onderlinge interactie te stimuleren.   

De methode wordt hieronder stapsgewijs uitgelegd:

De nieuwe praktijken

Een toolkit voor het hoger onderwijs

In haar huidige praktijk heeft zij het afgelopen jaar bij het Lectoraat Visual Methodologies (FDMCI/HvA) verder onderzocht hoe de tekenmethode met spelelementen toe te passen is in het hoger onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een Toolkit voor docenten die ook online te gebruiken is. Studenten bleken juist in deze corona-tijd, behoefte te hebben aan contact met elkaar. Online tekenen (en spelen) leent zich hier goed voor omdat men dan iets anders doet (i.p.v. alleen maar naar elkaars hoofd kijken). Na afloop van deze sessies hadden studenten dingen gedeeld die ze eerder niet deelden en hadden ze ook hun hart gelucht (over zowel hun privésituatie als hun samenwerking). 

Methode bij samenwerking in teams

De komende tijd gaat zij, wederom in het hoger onderwijs, verder onderzoeken hoe de combinatie van tekenen en spel samenwerking en verbinding tussen multiculturele en multidisciplinaire teams kan bevorderen en ontwerpt ze nieuwe werkvormen waarmee ‘visual thinking’-technieken ingezet kunnen worden om studenten complexe onderwerpen te laten samenvatten en probleemoplossingen dichterbij te brengen.

De ontwerper

Charley Muhren is kunstenaar, ontwerper en docent, o.a. aan de opleiding CMD aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze is altijd al geïnteresseerd geweest in mensen, hun (levens)verhalen en hoe de herinneringen aan die verhalen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Deze interesse kreeg o.a. vorm in Levenslandschappen. Dit zijn schilderijen in opdracht in de vorm van ruimtelijke landschappen waarin de belangrijkste elementen uit iemands leven verwerkt zitten.  Momenteel werkt ze verder aan de ontwikkeling van haar methode Tekenen, spelen, delen.

De publicatie Tekenen, spelen, delen (pdf 3,2 mb)

Charley blogt over de verdere ontwikkeling en toepassing van de methode bij verschillende doelgroepen.

Levenslandschappen

Contact