Het design research

Een fascinatie voor creativiteit binnen het methodisch ontwerpen kwam vanuit haar eigen IPO achtergrond. Dit gecombineerd met een fascinatie voor het ontwikkelen van ideeën gaf richting aan haar onderzoek. Het is toegespitst op methoden en tools waarmee zij de MBO-student kan motiveren om meerdere ideeën te ontwikkelen.

In het methodisch ontwerpen wordt eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar gebruikerswensen en technische mogelijkheden, waarna de resultaten worden vertaald naar een programma van eisen, product specificaties en een reeks van ontwerpen die veel op de (digitale) tekentafel van het ontwerpteam blijven. In een laat stadium wordt ‘het beste’ ontwerp geselecteerd voor tests. Het methodisch ontwerpen wordt aangeboden als een dynamisch model, maar in de praktijk wordt het vaak statisch uitgevoerd. Er is hierbij volgens Louise weinig ruimte voor creativiteit in de methode. Wanneer je niet in staat bent om creatief te zijn in de methode ben ik ervan overtuigt dat het moeilijker is om unieke ideeën te genereren. Door de snel veranderende samenleving kun je je onderscheiden van de massa door unieke oplossingen aan te dragen. Je moet niet alleen blijven kopiëren, maar gaan creëren.

De deelvragen die hierbij horen zijn: Hoe worden unieke ideeën ontwikkeld? en Hoe motiveer je een MBO-student?

In dit onderzoek heeft zij de methode Hoofdgereedschap ontwikkeld. Dit gereedschap bestaat uit verschillend tools die de student handvatten geeft om de ontwerpvraag zo te stellen dat er ruimte ontstaat voor creativiteit (definiëren), helpt om meerdere ideeën te bedenken (genereren), uiteindelijk het beste idee laat kiezen (selecteren) en dat het beste idee visueel wordt gemaakt (produceren). 

Door de combinatie van deze stappen samen te voegen in een toolbox, laat dit zien dat de studenten tools kunnen kiezen waar ze hulp nodig hebben. De lessenserie ondersteund de toolbox en geeft de student meer achtergrond informatie over het creatief denken. Het tonen van de ontwerpen van studenten, maakt dat ze een verantwoordelijk gevoel krijgen en zich eigenaar voelen van hun project.

De nieuwe praktijken

Het Hoofdgereedschap om te definiëren, genereren en produceren

De toolbox geeft de mogelijkheid om gestructureerd meerdere ideeën te genereren. Zo heeft Louise al bij enkele technische bedrijven een creativiteitssessies georganiseerd waarin haar toolbox leidend was. Mede door deze sessies hebben deze bedrijven andere inzichten gekregen en kansen ontdekt voor de toekomst.

Naast het bedrijfsleven werkt Louise ook samen met het HBO en zijn er al een aantal studenten die door middel van de toolbox nieuwe inzichten hebben gekregen voor het project waar ze op dat moment mee bezig waren.

De ontwerper

Louise is docent aan een technische MBO school. Na haar middelbare schooltijd heeft zij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen gedaan. Tijdens haar eigen studieperiode werd zij ondergedompeld in het methodisch ontwerpen. Door te ontwerpen met deze structuur kwam zij erachter dat het niet als een dynamisch model werkt. In haar onderwijs maakt zij gebruik van de uitkomsten van haar design reseaqrch en werkt zij met haar methode Hoofdgereedschap.

Studio LO

Het antwoord op al haar vragen heeft zij samengevat in de MD eindpublicatie. Neem contact met haar op als je meer wilt weten.