The design research

Door jarenlange bezuinigingen en een toenemende administratieve last is burn-out een veel voorkomend en steeds groter wordend probleem in de gezondheidszorg. De combinatie van een hoge werkdruk en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maakt zorgpersoneel kwetsbaarder voor burn-out dan andere beroepsgroepen. 

Hoe kan design bijdragen aan de preventie van burn-out in de gezondheidszorg? Deze ontwerpvraag staat centraal in het onderzoek van Nadine Bemelmans. Door middel van narratief onderzoek haalt zij persoonlijke ervaringen en inzichten op uit de belevingswereld van zorgprofessionals met en zonder burn-out ervaring, luistert zij naar hun verhaal en betrekt ze haar doelgroep bij het ontwikkelen van haar designoplossing. 

Tijdens haar gesprekken met zorgprofessionals blijkt al gauw dat er nog steeds een groot taboe heerst op het onderwerp. Zorgprofessionals vinden het lastig om over burn-out te praten, door gevoelens van schaamte en angst om te falen. Zij geven aan behoefte te hebben aan een veilige, open en onbevooroordeelde sfeer om het gesprek over burn-out te kunnen voeren.

In samenwerking met zorgprofessionals, bedrijfsartsen, psychologen en designers ontwerpt Nadine een laagdrempelige gesprekstool, gericht op taboedoorbreking en herkenning van burn-out signalen. Door middel van de gesprekstool gaat de zorgprofessional samen met een gesprekspartner in een veilige omgeving in dialoog over zijn of haar persoonlijke situatie. De tool is erop gericht om individuele stressignalen te herkennen en te begrijpen, waarop vervolgens mogelijke oplossingen en acties bedacht en ondernomen kunnen worden. 

Playtest met participanten

The new practice

Nadine ontwerpt een gesprekstool voor de zorgprofessional met de werktitel De Zorgcoach, gericht op het doorbreken van het taboe en de herkenning van burn-out signalen. De Zorgcoach is het laatste resultaat van een reeks iteraties met participanten en experts. De zorgprofessional voert de tool samen met een gesprekspartner uit in een veilige gesprekssfeer. De gesprekspartner is iemand die de zorgprofessional vertrouwt, bijvoorbeeld de partner, een goede vriend, familielid of een directe collega.

methode zorgcoach
De Zorgcoach

De Zorgcoach is erop gericht om individuele stressignalen te herkennen en te begrijpen. Door middel van 6-hoekige kaarten in verschillende categorie├źn wordt in enkele stappen een persoonlijk overzicht van burn-out signalen neergelegd. Er wordt gezocht naar onderlinge verbanden tussen de kaarten, waardoor inzichten worden verworven over het ontstaan en de gevolgen van persoonlijke stressfactoren. De gesprekspartner helpt te reflecteren, verdiepen en aan te vullen op het overzicht. Samen formuleren zij mogelijke oplossingen en acties.

Eerste prototype verpakking

De ervaringen met participanten tot nu toe zijn positief. De tool maakt inzichtelijk en op luchtige wijze bespreekbaar. Nadine heeft het voornemen De Zorgcoach verder te ontwikkelen voor de toepassing in zorgorganisaties. Op dit moment zijn de samenwerkingen hiervoor in voorbereiding.

the designer

Nadine Bemelmans

Nadine Bemelmans is ontwerper en filmproducent. Zij heeft Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waarna ze enkele jaren in de filmsector heeft gewerkt.

Haar wens om als ontwerper aan de slag te gaan heeft haar bij de Master Design gebracht. Het vakgebied van social design, oplossingsgericht design voor complexe maatschappelijke vraagstukken, spreekt haar in het bijzonder aan.

Haar ontwerperschap kenmerkt zich door haar persoonlijke aanpak en grote interesse in de medemens. Zij gelooft in de kracht van kwetsbaarheid en wil door middel van design moeilijke onderwerpen op een luchtige wijze bespreekbaar maken. Ze heeft daarvoor veel aandacht voor het faciliteren van een veilige gesprekssfeer.

Vanuit deze expertise wil ze graag onderdeel uitmaken van projectteams gericht op het sociale domein. De context van de gezondheidszorg vindt zij daarbij bijzonder interessant. De komende tijd werkt ze verder aan de ontwikkeling van haar gesprekstool De Zorgcoach. Verder ziet zij nog tal van andere mogelijkheden voor de verbetering van producten, diensten en processen in de gezondheidszorg.
Nadine nodigt iedereen met interesse in het project uit om contact op te nemen.

moc.kooltuo@snamlemeb.enidan