Het design research

Een duurzame omgang met bomen stond centraal in het design research van Pierke Hulshof. In het project De tafel van Zeven dook hij in de kenmerkende eigenschappen van levende bomen en het hout wat daaruit voortkomt.

Zaken als groei, plaatsing – bos of open veld – en de levensduur bepalen mede de structuur, kleur en hardheid van het hout. Zo heeft hij met andere ruimtelijk ontwerpers onderzocht hoe deze kenmerken door te vertalen zijn naar producten die deze eigenschappen zo goed mogelijk uitdragen. Ook heeft hij zich verdiept in hoe de gebruikers zich verbonden gaan voelen met de producten waarmee ze zich omringen. Op basis hiervan heeft hij een ontwerpprocedé ontwikkeld waarin het tot stand brengen van deze verbondenheid voorop staat.

De tafel van zeven. Berk, Es, Linde, Walnoot, Esdoorn, Populier, Eik. Zeven bomen, zes stoelen, één tafel en zeven ontwerpers
De Es is één van de zes zitmeubels.
Pierke heeft ontwerper Rene Siebum voor De Tafel van Zeven gevraagd zich te verdiepen in de Es. Pierke heeft uitgaande van de eigenschappen van de Es én van Rene gekozen voor deze match.
De Es is de bourgondiër van het bos, een boom die kan blijven eten. Hij deelt dat eten graag met anderen maar wanneer er niemand anders is dan eet hij het zelf wel op, weggooien is zonde. De Es is een flexibele boom, de buigzaamheid is bijzonder te noemen. tot op een bepaald punt. Als de Es barst is het helaas onherstelbaar.
Rene is iemand die graag deelt. Zijn kennis, zijn visie en zijn filosofie. Hij luistert graag en neemt nieuwe materie in zich op en werkt van daaruit verder. Rene werkte al vaker met essenhout. In het zitmeubel is de structuur goed zichtbaar gemaakt. Het ontwerp geeft
een prachtig geluid dat is geïnspireerd op de Es en zijn soortgenoten.

De nieuwe praktijken

Na de Master Design is Pierke gestart met een Onderzoeksatelier. Een plek waar onderzoek naar een bewustere manier van omgaan met bomen centraal staat. Na het vellen van een boom – hopelijk alleen door goed natuurbeheer – wil hij dat makers de restproducten van de boom efficiënt gebruiken en dat de gebruikers zich verbonden voelen met het op maat gemaakte product.

Afval bestaat binnen het onderzoeksatelier niet of nauwelijks. Er worden kleurstoffen van takken, bladeren, zaagsel en bast gemaakt. Ook van iets dikkere takken worden kleine producten gemaakt, zodat er weinig weggegooid hoeft te worden. Restafval van dit procedé dient als verpakkingsmateriaal of als voeding (compost) voor planten en andere bomen. Allemaal opdat dat de boom niet voor niets geveld is.

In het onderzoeksatelier verdiept Pierke zich in de kenmerkende eigenschappen van bomen. Met kennis van deze eigenschappen ‘koppelt’ hij bomen aan gebruikers – de opdrachtgevers – met een zelfde eigenschap. Op deze manier voelt de gebruiker zich sneller verbonden met de boom en gaat die er zorgvuldiger mee om.

Er worden diverse producten gemaakt. Meubelen als tafels, stoelen, banken, maar ook binnenspeelplekken voor kinderen. Dit wordt altijd ontwikkeld voor en samen met de opdrachtgever/gebruiker. In deze werkwijze is het leren kennen van de ander cruciaal voor het vinden van een bijpassende houtsoort. Dat zijn langdurige processen, die zorgen voor een band tussen boom en gebruiker, tussen boom en ontwerper en tussen gebruiker en ontwerper.

Samen zoeken ze naar het ontwerp waar de gebruiker aan gehecht raakt.

De geliefden

Exposities en lezingen

De werk- en zienswijze van het Onderzoeksatelier draagt Pierke veelvuldig uit op lezingen en exposities binnen zijn netwerk en in het (maak)onderwijs.

Dutch Design Week 2018, Fontys Hogescholen Academy for Creative Industries 2018, SintLucas Eindhoven 2018, Aeres Hogescholen Afdeling Bloem en Plant 2019, Open Monumenten Route 2019, Cacoafabriek Helmond 2019 VegaSchool CapeTown 2019

De ontwerper

Als ontwerper met als specialisme interieur merkte Pierke al een aantal jaren dat vormgevers weliswaar druk bezig zijn met recycling en cradle to cradle, maar dat aan het doel van ‘duurzamer omgaan met ons milieu’ vaak voorbij gegaan werd. Vaak worden wel de gevolgen van onze overconsumptie aangepakt maar wordt naar de oorzaak niet gekeken. Het leven van de mens is gestoeld op verlangen schreef de Franse filosoof Serres. Het steeds meer willen en onze eigen behoefte voorop stellen is volgens Pierke één van de problemen. Ook de overconsumptie van hout door sommige vormgevers en opdrachtgevers leidde tot frustratie. Dit werd het startpunt van zijn design research. Hoe de ecologische footprint van ontwerpers is te verkleinen was in zijn onderzoek een belangrijk onderliggend motief.

Onderzoeksatelier pierkehulshof.nl

MD eindpublicatie De tafel van zeven bevat zeven katernen die onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden (2018)

De zeven ontwerpen van De tafel van zeven

Contact