Binnen de Master Design leren ontwerpers vanuit hun eigen ontwerpdoel hoe ze onderwerpend onderzoek kunnen inzetten om dat te bereiken. Ze combineert daarbij methoden van maken, het opdoen van verdiepende kennis en positionering.

Deze deeltijdmaster van de Willem de Kooning Academie/Piet Zwart Instituut heeft een eigen visie op ontwerpend onderzoek, die de basis vormt van de drie leerlijnen van het curriculum, en doorvertaald is in workshops, lezingen, excursies en coachingsessies. Tijdens de studie reflecteren studente voortdurend op wat ze ontdekken en delen ze hun bevindingen door middel van storytelling. Met hun ontwerpend onderzoek dragen ze bij aan nieuwe praktijken waarin relevante vraagstukken en manieren van werken worden verkend.

Studenten maakt kennis met verschillende methoden in de drie leerlijnen Design Research, Storytelling en New PRactices. Door deze direct in te zetten om hun eigen ontwerpdoel te verwezenlijken, ontwikkelen ze geleidelijk hun persoonlijke methodiek. Daarnaast werken ze aan een passend netwerk van deelnemers en zoeken ze naar hun positie in hun eigen context. Ze studeren af met vormgeving (methodologie en werk), een publicatie en een heldere visie waarmee ze zich als professional in hun nieuwe netwerk staat. Relevantie in de sociale en ontwerpcontext, evenals navolgbaar ontwerponderzoek en storytelling, staan centraal bij het behalen van het masterniveau.

Studenten komen uit verschillende ontwerpdisciplines, maar de meesten hebben een Bachelor of Arts of Design. Wat hen tijdens de master bindt is iteratief design research met participanten.

Het tweejarige programma start ieder jaar in september. Het wordt in het Engels gegeven, maar studenten kunnen individueel in het Nederlands aan de slag.

Voor meer informatie kun je de website van het Piet Zwart Instituut checken: https://www.pzwart.nl/master-design/

Bij vragen kun je contact met ons opnemen via: ln.rh@ngisedretsam.akdw