cpt: post
archive
author

Design Question
Can traditional thoughts and approaches of craftsmanship, ‘bricolage’ and authorship be applied to digital visual effects work?

Samenvatting NL
KUNNEN TRADITIONELE BENADERINGEN VAN VAKMANSCHAP, ‘BRICOLAGE’ EN AUTEURSSCHAP WORDEN TOEGEPAST OP VISUAL EFFECTS? In dit onderzoek staat auteurschap in het co-creatie proces van film, en visual