Het design research

Decennialang hebben kunstenaars en ontwerpers naar manieren gezocht waarop kleuren – visueel en optisch – konden worden geordend. Om houvast te krijgen maakten zij vaak gebruik van tabellen, schema’s en grafieken elk met een eigen systematische categorisering. Zo werden er kwantitatieve eigenschappen toegekend, koude en warme kleuren benoemd of een onderscheid gemaakt in primaire, secundaire kleurtypes.

Collectie kleursystemen van 1708 tot 1960
Anatomy of Colours, Patrick Baty 2017

Als kleuronderzoeker sta ik op de schouders van reuzen. Maar zijn hun diagrammen en schema’s – waarin een ‘objectieve’ kennis van kleur wordt vastgelegd – ook in staat de subjectieve beleving van kleur te versterken? Met andere woorden, helpt objectieve kennis mij kleuren beter te zien, te voelen en te beleven?

KLEURVERHALEN

In haar onderzoek spreekt Nanna over kleurverhalen. Een kleurverhaal beschrijft de persoonlijke relatie die iemand met een kleur heeft. Door het verzamelen van deze verhalen en te deze te groeperen, ontstaan als het ware bloemlezingen, die vervolgens als niet-schematische, niet-hiërarchische kleurconcepten kunnen worden gebruikt.

Hoe kan ik subjectieve kleurverhalen onthullen en noteren?

Voor het onthullen van deze kleurverhalen heeft zij verschillende experimenten ontworpen waarin het zien en noteren van kleur centraal staat. Een proces waarin iedere betrokken participant een mede-onderzoeker is en het waarnemen van kleur als bewuste actie ingezet wordt. Zo laat zij met haar onderzoek zien, hoe deze kleurverhalen een alternatieve manier kunnen zijn om de wereld van kleuren in kaart te brengen. Niet door gebruik te maken van objectieve, hiërarchische en prescriptieve schema’s maar door de subjectieve beleving van kleuren voorrang te verlenen.

Experiment / kleurnotitie / 2020

De nieuwe praktijk

Als ontwerper en onderzoeker is Nanna gefascineerd door kleur en patronen. Zwevend in een universum van kleur, observeert zij het eindeloze scala aan mogelijkheden en combinaties waarin ze verschijnen of kunnen worden georganiseerd.

In haar onderzoekspraktijk zijn de elementen experiment, bronnenonderzoek, dialoog en notitie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Haar studio HEEST fungeert als een onderzoeksruimte waarin experimenten en proeven uitgevoerd worden. De invloed van een bron op een experiment en vice versa zorgen voor een doorlopend proces, waarin de nadruk ligt op de exploratie van mogelijkheden en minder op het eindresultaat of toepassing.

Kleurverhalen, een onderzoek naar het onthullen van subjectieve kleurervaring is een online ruimte naar analogie van een Wonderkamer.

Deze groeiende verzameling is voortgekomen uit het master onderzoek en laat een niet-hiërarchische ordening zien van experimenten, bronnen, dialoog en notities die de bouwstenen vormen van mijn doorlopende onderzoek naar de waarde en werking van kleur.

Kleurverhalen / online platform / 2021

Als een interactieve tourguide ontwikkelt Nanna workshops en onderzoek-sessies waarin het ontdekken en delen van kennis mogelijk gemaakt wordt.

Kleur auteur
Door het uitvoeren van autonome visuele experimenten en kleurstudies ontstaat er een verrassend spel van mogelijke kleurcombinaties, materialen en toepassingen. De kleurstudies worden uitgevoerd in verschillende materialen en dienen vervolgens als vertrekpunt voor nieuw werk.

Colour Juxtaposition / workshop Zinecamp / 2019

De ontwerper

Nanna van Heest (1976) is opgeleid als Grafisch Ontwerper (Gerrit Rietveld Academie, 2001) en docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Willem de Kooning Academie, 2012). Binnen haar interdisciplinaire praktijk gaan ontwerp en educatie hand in hand. Als docent is zij werkzaam aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, daarnaast geeft zij verschillende workshops over kleur.

website: nannavanheest.com
visueel proces: https://www.instagram.com/nannavanheest

kleurstudie / textiel & papier / 2020
kleurstudie / papier & film / 2020