The design research

Participatief design is het ontwerpend samenbrengen van uiteenlopende soorten mensen, objecten en contexten om tot (nieuwe) samenhang en gedeeld eigenaarschap te komen voor een vraagstuk.

In haar onderzoek vraagt Karla de Witte zich af waarom we het normaal lijken te vinden dat (nieuwe) sociale relaties die voortkomen uit participatieve ontwerpprocessen aan hun lot worden overgelaten na afronding van een project.

“De relaties lijken een soort bijvangst te zijn waar na afloop van een project vaak weinig of niets van overblijft. Zo verspil je geïnvesteerde interesse, hoop, plezier en vertrouwen van participanten. Niet alleen jammer voor deze mensen maar ook een verspilling van mogelijkheden voor volgende participatieve projecten.”

Keuzebloem voor de coach zelf

Karla zocht in haar ontwerpend onderzoek naar een alternatieve manier van participatief ontwerpen. Uiteindelijk richtte zij haar onderzoek op het tastbaar en handzaam vormgeven van persoonlijke interesses en opbrengsten als een gift. Zowel de vormgeving als het participatieve proces dat hieruit volgt zijn geïnspireerd op de generieke bewegingen van het geven en ontvangen van giften.

Bewegingen van Co-craft Circles

Een groot deel van haar onderzoek deed ze binnen het project De Gift, een samenwerking met de gemeente Rotterdam. Met een aantal schuldhulpverleners (coaches) ontwierp ze prototypen als giften voor bewoners bij een eerste contactmoment, een intakegesprek of bij het aanbellen in een wijk.

Co-craft circles

Ze volgde de bewegingen van de giften en leerde over posities van gevers en ontvangers, binnen en buiten een organisatie. Zo kwam ze tot een participatief proces dat recht doet aan nieuwe relaties voor de participanten zelf en bovendien bijdraagt aan duurzame (werk-) relaties mét participanten.

Bij deze aanpak ontwikkelde ze een model om opdrachtgevers toegang te bieden voor een vervolg op de levendige opbrengsten. De aanpak en het model noemt ze samen Co-craft Circles.

The new practice

Grote vragen worden klein gemaakt en kleine vragen juist weer groot. Het draait allemaal om spelen met proporties, relaties en verhoudingen (sociaal en materieel).

Co-craftsessies

In opdracht en met een vraagstuk van dienstverleners (of bewoners met een initiatief) gaat Karla aan de slag met kleine groepen participanten. Ze nodigt hen uit met eenvoudige materialen en technieken om vanuit persoonlijke interesses deel te nemen. Zo krijgt de overkoepelende vraag kleur en lading maar blijven de participanten eigenaars van hun eigen aandeel.

Een gift voor bewoners

Inzichten, nieuwe vormen en kleine oplossingen die volgen uit deze co-sessies worden terugkerend, handzaam en tastbaar gedeeld met de participanten. Uiteindelijk wordt dit door Karla omgezet als een definitief ontwerp om te delen met (mede-) bewoners als gift (kleine objecten of een pop up).

Circles creëren en ervaren

Er volgt een traject waarbij de giften of gift wordt gegeven. Zowel de co-craftsessies als de nieuwe Circles laten levendige interacties zien waarbij deelnemers schoonheid door betekenis creëren en ervaren.

The designer

Karla is opgeleid als docent Beeldende Kunst (Artez Zwolle ) en als grafisch ontwerper (Artez Arnhem). Ze heeft jaren lesgegeven aan veel en diverse groepen deelnemers. Binnen haar ontwerppraktijk geeft ze vorm aan lesmateriaal en maakt ze visualisaties om complexe onderwerpen eenvoudig te maken.

Giften voor een volgende Circle

Betekenisvolle schoonheid veroorzaken

Mede door haar ontwerpend onderzoek zet Karla haar makerschap steeds meer in binnen participatieve projecten.
Met haar aanpak wil ze bijdragen aan relaties van bewoners en dienstverleners door betekenisvolle schoonheid. Ook wil ze haar aanpak en expertise voor participatieve projecten verder ontwikkelen en delen met (dienstverlenende) organisaties en onderzoekers.

Contact

Meer weten over Co-craft Circles en/of het ontwerpend onderzoek van Karla? moc.liamg@ettiwedalrak