cpt: post
archive
author

Design Question
Hoe kan je binnen participatieve ontwerpen zorgdragen voor duurzame relaties samen met bewoners?