Het design research

De ‘open’ openbare ruimte.

In dit onderzoek deed Thomas onderzoek naar openheid van de Nederlandse openbare ruimte.
Wat mag je als burger maken en doen in de buitenruimte? Wat willen we als burgers? Wat is de rol van de gemeente en hoe bestemd is dit publieke domein? Thomas start zelf formele participatietrajecten om in kaart te brengen wat de gemeente aanbiedt, en wakkert aan de andere kant burgerlijke ongehoorzaamheid aan om te kijken wat een buurt wil zonder bureaucratische inmenging. Dwalen stond tijdens het onderzoek centraal. Zowel door de fysieke ruimte als tussen de verschillende stakeholders.

Binnen zijn onderzoek richt Thomas hjet initiatief Bewoner Amsterdam op. Hierin nodigt hij burgers uit om deel te nemen aan zelf geïnitieerde participatieve inrichtingsvraagstukken in de eigen buurt.

het onbestemmingsplan

Hieruit werd het al snel duidelijk dat de openbare ruimte een stuk opener mag worden waardoor de burger de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid kan dragen. Een ontwerp voor een ‘onbestemmingsplan’ werd de basis van het verdere onderzoek. Hoe je er als ontwerper voor zorgt dat de openbare ruimte ook echt meer open wordt en een plan wordt ingevoerd was een volgende stap en is tot op heden onderdeel van zijn huidige nieuwe praktijk.

De bewoners uit de buurt krijgen post om deel te nemen aan de inrichting van de buurt. De vormgeving Bewoner Amsterdam lijkt sterk op de officiële mailings van de Gemeente Amsterdam.

De nieuwe praktijken

Een iteratie van Thomas onder de paraplu van Bewoner Amsterdam. Hierin onderzoekt hij de hoe de gemeentelijke processen verlopen bij zelf geïnitieerde aanpassingen in de openbare ruimte.

Wat mogen we als burger doen in de buitenruimte en wat willen we?

studio soma

Na Master Design heeft Thomas studio Soma gestart, de naam een verwijzing naar het boek Brave New World en de daarin beschreven verhouding tussen overheid en burger.

Studio Soma is een ontwerpbureau dat zich richt op de inrichting van de openbare ruimte. De relatie tussen de buitenruimte, de burger en de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Door zowel de taal te spreken van de buurt als de taal van de gemeente kan studio Soma zich opstellen als ‘ontwerper van de buurt’ en tot ontwerpen komen die gedragen worden door de bewoners en realiseerbaar zijn binnen de complexe kaders van de gemeente. 

vliegende keep

Er wordt gewerkt voor veel verschillende afdelingen binnen de gemeente, van de technische aspecten binnen het ingenieursbureau, tot de participatieve kant voor de ontwikkeling van buurtprojectgroepen. Er wordt steeds een positie ingenomen van waaruit de projecten vorm worden gegeven. Als vliegende keep wordt er tussen de verschillende taken gelaveerd en oplossingen aangedragen.

De stakeholders waar de participerende burger mee te maken krijgt.

Tijdens dwaaltochten binnen de gemeente en door de buurten reist er onder de pet altijd de onderzoeker mee die observeert, registreert en zoekt naar nieuwe posities en verhalen met het Onbestemmingsplan in het achterhoofd. Dit plan is niet zozeer het doel maar vooral het vertrekpunt voor de tocht. Hoewel de focus momenteel ligt op de fysieke invulling van de ruimte kan deze zo weer verschuiven naar het teweeg brengen van systematische veranderingen.

De ontwerper

De ideale relaties en verantwoordelijkheden.

Thomas is begonnen als industrieel productontwerper en is altijd op zoek naar de reikwijdte van het begrip ontwerper. Door het ontwerpen van speelplekken in de openbare ruimte ontstond een voorliefde voor de context van de buitenruimte. In de complexe wereld van de openbare ruimte en de daarbij behorende problemen, liep hij als industrieel ontwerper al snel tegen de grenzen aan van het vakgebied en ging hij op zoek naar een andere positie als ontwerper.

Door zijn onderzoek naar de openheid van de Nederlandse openbare ruimte en het in kaart brengen van de relaties tussen ruimte, gemeente en burger neemt hij nu een andere positie in als ontwerper. Door het dragen van vele petten fungeert hij als mediator tussen de verschillende lagen van de gemeente, de burger en de openbare ruimte.

De MD eindpublicatie De ‘open’ openbare ruimte. (4,5 mb pdf)

Contact