cpt: post
archive
author

Design Question
How can we design an alternative system that celebrates or acknowledges the complexity, ambiguity and fluidity of identity?

Samenvatting NL
HOE KUNNEN WE EEN ALTERNATIEF SYSTEEM ONTWERPEN DAT DE COMPLEXITEIT, AMBIGUITEIT EN VLUCHTIGHEID VAN IDENTITEIT WAARDEERT EN ERKENT? Dit onderzoek richt zich op mechanismen van menselijke