cpt: post
archive
author

Design Question
How can I design to raise awareness of bias in AI

Samenvatting NL
Trends in technologie zullen onze realiteit de komende jaren aanzienlijk veranderen. Waar verandering plaatsvindt, is ook ruimte voor verbetering. Suzanne vraagt zich af hoe zij als ontwerpend